Tuesday, 3 January 2017

Kesungguhan Niat untuk Berbakti kepada Kedua Orangtua Kita

berbakti kepada kedua orangtua Di dalam surat al-isra ayat 25, setelah Allah menerangkan kewajiban berbakti kepada kedua orangtua, Alla...